PREVELIK ODMEREK KULTURE NIKOMUR NE ŠKODI!

PROSTO DELOVNO MESTO - čistilka

a podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih ( Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013: 25. člen ZDR-1 )
KULTURNI CENTER DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI

razpisuje prosto delovno mesto ČISTILKA II

Naloge delovnega mesta:

- čisti pisarniške prostore, sanitarije, hodnike in avlo,
- pomiva okna in poskrbi za pranje zaves,
- prazni koše za smeti v  zgradbi in okolici,
- pomaga pri postavitvi inventarja v dvoranah in na prostem za različne prireditve,
- opravlja druge naloge po navodilu nadrejenega

Zahtevana stopnja strokovne izobrazbe: RAVEN II osnovnošolska izobrazba

Zahtevane del. izkušnje: delovne izkušnje so zaželene.

Znanje jezikov:
-    znanje slovenskega jezika.

Posebna znanja:
•    preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom,

Odgovornost za:
•    pravilno in pravočasno izvrševanje delovnih nalog,
•    varstvo zakonitosti ter varovanje poslovne in strokovne tajnosti
•    premoženje javnega zavoda,
•    ustrezen odnos do uporabnikov,
•    uporabo osebnih zaščitnih sredstev sredstva in pripomočke

Fizični napor:
•    prisilna drža telesa
•    občasno dvigovanje lažjih bremen

Posebne psihofizične zahteve:
•    natančnost, zanesljivost,
•    sposobnost za delo na višini in s kemičnimi snovmi (razna čistila),
•    splošna zdravstvena sposobnost,
•    splošna psihofizična sposobnost

Obseg:
•    delovni čas je razporejen po potrebah delovnega procesa (dopoldan, občasno popoldan),
•    dosegljivost


Trajanje: S kandidatom bomo sklenili pogodbo za nedoločen čas.

Prijava:
 
Vloga naj vsebuje:
1.    spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog;
2.    dokazila o izpolnjevanju pogojev;

Prijavljeni kandidati morajo predložiti izjavo, da dovoljujejo pridobitev potrdila o nekaznovanosti in potrdila, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 
Kandidati na vloge v zapečateni ovojnici s pripisom ''RAZPIS – ČISTILKA II ''
pošljejo na naslov KC DD Zagorje, Cesta 9 avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi.
Vloga mora prispeti na zgornji naslov najkasneje do 27.12.2017.
 
Datum objave: 21.12.2017
 
Nepravočasno prispele in nepopolne vloge bodo zavrnjene. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente, ki jih je potrebno predložiti v skladu z javnim razpisom.

RAZPIS - PDF

muzej

Naslov:
Cesta 9. avgusta 1
Zagorje ob Savi

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


tel.: 03 566 41 71
fax: 03 566 41 71
GSM: 041 489 305
------------------------
Informacije na upravi:
od 8. do 15. ure

------------------------

GALERIJA MEDIJA:

Ponedeljek: 9.00 do 15.00
Torek: 9.00 do 15.00
Sreda: 9.00 do 15.00
Četrtek: 9.00 do 13.00; 16.00 do 19.00
Petek: 9.00 do 13.00; 16:00 do 19.00
Sobota: ZAPRTO

(sobota, nedelja, ponedeljek in prazniki
po dogovoru na tel.št. 041 489 307)