JOŽE MEGLIČ - slikarska razstava

petek, 30. apr. ob 18.00 uri - ponedeljek, 31. maj ob 00.00 uri
Galerija MEDIJA

Akademski slikar Jože Meglič se je rodil l.1931 v Lomu nad Tržičem. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je diplomiral l.1964 pri profesorju Maksimu Sedeju.
Leta 1966 je pri istem profesorju končal tudi specialko za oljno slikarstvo. Naslednje leto se je preselil v Trbovlje, kjer je nekaj časa poučeval na osnovni šoli likovni pouk.
Od septembra 1968 do upokojitve 2001 je služboval kot likovni pedagog na osnovni šoli v Šmartnem pri Litiji, kjer je od leta 1972 tudi živel. Umrl je l.2006. Bil je član
Društva slovenskih likovnih umetnikov. Razstavljal je na 43 samostojnih in na več kot 70 skupinskih razstavah. Atelje je imel na gradu Bogenšperk. Stalni zbirki Megličevih del sta na gradu Bogenšperk in v knjižnici v Šmartnem pri Litiji.

 

Razstava je prodajna.